Polityka Prywatności

1 ZAKRES

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych przez KoolZone osób odwiedzających i użytkowników naszych stron internetowych, w tym platformy KoolZone Cloud https://cloud.koolzone.com/ oraz naszych witryn społecznościowych dostępnych za pośrednictwem komputera lub aplikacji mobilnej. Nasze strony internetowe mogą łączyć się z witrynami, usługami, serwisami społecznościowymi lub aplikacjami innych firm lub łączyć się z nimi. KoolZone nie ma żadnej kontroli nad tymi platformami zewnętrznymi i zachęcamy do zapoznania się z ich polityką prywatności przed nawiązaniem z nimi współpracy.

2. TWOJE DANE OSOBOWE I JAK WYKORZYSTUJEMY

KoolZone jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności. KoolZone może przetwarzać informacje o Tobie zebrane zarówno offline, jak i online. Informacje o tobie w trybie offline pochodzą z naszych interakcji z tobą podczas osobistych spotkań lub podczas wydarzeń, konferencji, warsztatów lub spotkań. Informacje online o Tobie pochodzą z twoich działań w naszych witrynach, w związku z Twoimi kontami, zapytaniami lub subskrypcjami lub z twoich interakcji z KoolZone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.

Używamy również plików cookie, aby poprawić Twoje doświadczenia na naszych stronach internetowych. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zawierające ciąg znaków, które mogą jednoznacznie identyfikować przeglądarkę na urządzeniu podłączonym do Internetu. Każda przeglądarka odwiedzająca nasze strony otrzyma od nas pliki cookie. Używamy plików cookie i innych technologii we wszystkich naszych witrynach, aby zapewnić najlepsze i najbezpieczniejsze wrażenia na naszych stronach oraz aby dostarczać dostosowane informacje o naszych produktach i usługach.

KoolZone używa również plików cookie lub podobnych technologii w swoich witrynach do zbierania informacji online, takich jak identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP i inne informacje o urządzeniu, a także dane behawioralne, takie jak wyświetlane strony, kliknięte linki, pobrane dokumenty). Możesz zrezygnować z plików cookie za pomocą formularza wyskakującego Cookie Consent.

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możesz także zmienić ustawienia przeglądarki na swoim komputerze lub innych urządzeniach używanych do uzyskiwania dostępu do naszych usług. Większość przeglądarek oferuje również funkcje umożliwiające przeglądanie i usuwanie plików cookie.

Informacje o plikach cookie przyczyniają się do usług marketingowych KoolZone, które mogą wykorzystywać je do ukierunkowanych reklam i usług personalizacji.

KoolZone może zbierać i przetwarzać informacje o Tobie, w tym:

 • imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu.
 • dane z ankiet i publicznie dostępnych informacji, takich jak posty w mediach społecznościowych.
 • unikalne identyfikatory, takie jak identyfikator urządzenia mobilnego lub identyfikator pliku cookie w przeglądarce.
 • Adres IP i informacje, które mogą pochodzić z adresu IP, takie jak lokalizacja geograficzna.
 • informacje o używanym urządzeniu, takim jak przeglądarka, typ urządzenia, system operacyjny, rozdzielczość ekranu i preferowany język.
 • dane behawioralne z Internetu, w tym kliknięcia reklam, oglądane obszary treści, data i godzina.

Możemy wykorzystywać dane osobowe do następujących celów:

 • komunikować się i odpowiadać na Twoje prośby i zapytania.
 • zarządzać naszymi stronami internetowymi i dostarczać funkcjonalności.
 • wprowadzać na rynek nasze produkty i usługi lub powiązane produkty i usługi, a także dostosowywać nasze działania marketingowe i sprzedażowe do zainteresowań Państwa lub Państwa firmy.
 • angażować się w transakcje z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi oraz przetwarzać zamówienia na produkty i usługi KoolZone.
 • analizować, rozwijać, ulepszać i optymalizować wykorzystanie, funkcjonowanie i wydajność naszych witryn, produktów i usług.
 • zarządzać bezpieczeństwem naszych witryn, sieci i systemów.
 • przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji oraz prowadzić naszą działalność.

Przetwarzamy dane osobowe zebrane o Tobie na następującej podstawie:

 • komunikować się z tobą i odpowiadać na twoje prośby.
 • angażować się w transakcje z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi oraz przetwarzać zakupy i pobieranie naszych produktów i usług.
 • Przetwarzamy dane osobowe w celach marketingowych i sprzedażowych w oparciu o twoją zgodę, gdy jest to wskazane w naszych witrynach w momencie zbierania danych osobowych, lub w związku z naszym uzasadnionym interesem w zakresie sprzedaży i promocji naszych produktów i usług.
 • Przetwarzamy dane osobowe w celu przetworzenia żądania rezygnacji.

3. JAK DŁUGO PRZECHOWYWAMY DANE OSOBOWE?

Informacje gromadzone w celu zawierania transakcji z naszymi klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi oraz przetwarzania zakupów naszych produktów i usług zostaną zachowane na czas trwania transakcji lub okresu świadczenia usług lub dłużej, jeśli będzie to konieczne dla celów przechowywania dokumentacji i zgodności z prawem.

W celach marketingowych zachowujemy Twoje dane osobowe przez trzy lata lub do momentu rezygnacji. Jeśli chcesz zrezygnować, skasuj wszystkie lub niektóre informacje, które posiadamy o Tobie lub zmień lub popraw dane osobowe, wyślij e-mail z:

„Zrezygnuj”

„Zmień moje dane”

„Wymaż moje dane kontaktowe”

w nagłówku na info@koolzone.com.

Dane osobowe niezbędne do zachowania preferencji dotyczących rezygnacji są przechowywane przez 20 lat (lub dłużej, jeśli jest to konieczne do przestrzegania obowiązującego prawa).

Możesz również użyć info@koolzone.com, aby poprosić o kopię informacji, które posiadamy na Twój temat.

4. KIEDY I W JAKI SPOSÓB DZIELIMY SWOJE DANE OSOBOWE?

Informacje o Tobie mogą być udostępniane innym biurom KoolZone na całym świecie. Pracownicy KoolZone są upoważnieni do dostępu do danych osobowych tylko po to, by służyć klientom i potencjalnym klientom oraz wykonywać swoje zadania.

 Możemy udostępniać dane osobowe następującym stronom trzecim:

 • usługodawcy zewnętrzni (na przykład usługi przetwarzania kart kredytowych, realizacja zamówień, analizy, zarządzanie wydarzeniami / kampaniami, zarządzanie stroną internetową, technologie informacyjne i związane z tym zapewnianie infrastruktury, obsługa klienta, dostarczanie poczty elektronicznej, audyt i inne podobne usługi) w celu umożliwienia tym usługodawcom wykonywania funkcji biznesowych w imieniu KoolZone.
 • Dystrybutorzy lub sprzedawcy KoolZone do dalszych działań związanych z Twoimi zainteresowaniami.
 • odpowiednie strony trzecie w przypadku reorganizacji, połączenia, sprzedaży, wspólnego przedsięwzięcia, cesji, przeniesienia lub innej dyspozycji całości lub części naszej działalności, aktywów lub akcji (w tym w związku z jakimkolwiek upadłością lub podobnym postępowaniem).
 • zgodnie z wymogami prawa.

5. INFORMACJE WRAŻLIWE I OSOBISTE

Proszę nie wysyłać do nas ani nie udostępniać nam żadnych poufnych danych osobowych, na przykład identyfikatorów, informacji związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądów politycznych, religii lub innych przekonań, zdrowia, danych genetycznych lub biometrycznych, tła przestępczego lub członkostwa w związkach zawodowych.

Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 21 maja 2019 r.

 

Zadzwoń do nas ...

   +44 3300 88 11 36
   +49 171 28 10 972
   +48 2221 99 416

Zostaw nam wiadomość ...

Więcej o KoolZone?

11 + 13 =